MEET YOUR MENTOR DAY CZ 2024,  29. 11. 2024 Vyber si svého mentora:

9:30–11:30 1. MENTORING s UROGYNEKOLOGEM MUDr. Samuelem Tvarožkem
– FUNKČNÍ NÁSLEDKY OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ MOČOVÉ INKONTINENCE A SESTUPU

Co se děje v malé pánvi při těchto výkonech, na co si po operaci pacientky stěžují a jak může fyzioterapie v postoperačním období pomoci? Anatomie, ukázka operačních technik a management spolupráce urogynekolog-fyzioterapeut.
2. MENTORING s FYZIOTERAPEUTKOU PhDr. Michaelou Prokešovou, Ph.D.
– POOPERAČNÍ RETENCE MOČI A DYSFUNKCE MOČOVÝCH CEST PO GYNEKOLOGICKÝCH OPERACÍCH.

Mohou pacientky po gynekologických operacích trpět částečnou nebo úplnou retencí moči funkčního/reverzibilního charakteru a stěžovat si na pocit retence moči, pocit nedostatečné evakuace močového měchýře, nutnost zvýšení intenzity kontrakce břišních svalů při mikci? Bude poukázáno na ortopedickéma psychosomatické rizikové faktory. Bude nastíněn management spolupráce urogynekolog, gynekolog-porodník, urolog a fyzioterapeut.

12:00–14:00 3. MENTORING s UROGYNEKOLOŽKOU MUDr. Martinou Szypulovou
– CHRONICKÉ PÁNEVNÍ BOLESTI NEJENOM V UROGYNEKOLOGII

Jak se projevuje pudendální neuralgie, jaké možnosti řešení má urogynekolog a jakou roli v managementu péče hraje fyzioterapeut? S jakými dalšími bolestivými stavy v pánvi se setkává urogynekolog a na co si musí dávat fyzioterapeut při péči o tyto pacientky pozor?
4. MENTORING s FYZIOTERAPEUTEM Berhnardem Reichertem MSc., PT
– BOLESTI ZAD V TĚHOTENSTVÍ A MANUÁLNÍ TERAPIE

Jak číst bolest v těhotenství pomocí palpace?
14:15–16:15 5. MENTORING se SPECIALISTKOU NA REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGII MUDr. Andreou Hledíkovou
– ENDOMETRIÓZA a BOLEST

Jaké nástroje pro léčbu symptomů tohoto onemocnění má gynekolog a jaké fyzioterapeut? Jak by měla vypadat souhra ve spolupráci gynekolog-fyzioterapeut, aby pacientka získala maximum benefitů z poskytované péče? Anatomie, diagnostika a léčba.
6. MENTORING s FYZIOTERAPEUTKOU PhDr. Jitkou Malou, Ph.D.
– CHRONICKÁ PÁNEVNÍ BOLEST V GYNEKOLOGICKÉ FYZIOTERAPII

Jaké možnosti má fyzioterapeut v léčbě chronických pánevních bolestí? Jak lze využít kinezioterapii ve prospěch léčby bolesti těchto stavů? 
16:30–18:30 7. MENTORING s KLINICKOU PSYCHOLOŽKOU Mgr. Petrou Bučkovou
– PSYCHICKÉ TRAUMA V GYNEKOLOGICKÉ FYZIOTERAPII

Bezpečné psychologické nástroje pro fyzioterapeuty – jak pracovat s traumatizovaným pacientem? Jak rozpoznat pacientku, která zažila trauma, jak se její stav může promítat do pohybového aparátu a jak nám může klinický psycholog v péči o tyto pacientky pomoci? Jak bezpečně zahájit a ukončit vedenou fyzioterapii?  
8. MENTORING s FYZIOTERAPEUTKOU
Martynou Kasper-Jędrzejewskou, D.H.Sc
– ANOREKTÁLNÍ DYSFUNKCE A PÁNEVNÍ DNO

Jaké základní jevy se dějí po fyzioterapeutickém působení ve svalech pánevního dna u zdravých žen a u žen s dysfunkcemi pánevního dna? Posouzení svalového napětí pánevního dna – je to opravdu možné?


Workshopy jsou určeny pouze pro fyzioterapeuty, podmínkou je účast na konferenci.