SOBOTA, 9. 12. 2023

7:30       REGISTRACE


8:45      ÚVODNÍ SLOVO, SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE

   doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., PhDr. Filip Dosbaba, Ph.D., Mgr. Marika Bajerová

   


1. BLOK PŘEDNÁŠEK – „FYZIOTERAPIE v PERINATOLOGII I. část“

9:00   Guidelines u vybraných stavů v ortopedii se zaměřením na těhotenství, porod a poporodní období
 prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. (LF MU a FN Brno)
9:30   Problematika rizik předčasného porodu ve vztahu k pohybové aktivitě těhotné
 prof. MUDr. Marián Kacerovský, Ph.D. (LF a FN Hradec Králové)
10:00   Red flags ve fyzioterapii v péči o rizikovou těhotnou
 MUDr. Richard Špaček, Ph.D. (LF OU a FN Ostrava)
10:20   Diskuze

10:40–11:10   COFFEE BREAK AND CAKE I.2. BLOK PŘEDNÁŠEK – „FYZIOTERAPIE v PERINATOLOGII II. část“

11:10   Jak může porodník pomoci rodičce u dystokie ramének plodu při vaginálním porodu?
 doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (LF MU a FN Brno)
11:40   Jak lze vysvětlit mechanismus působení porodnických manévrů u dystokie ramének plodu při vaginálním porodu?
 Mgr. Marika Bajerová (FN Brno)
12:10   Diskuze

12:25–14:00   OBĚD3. BLOK PŘEDNÁŠEK – „FYZIOTERAPIE V UROGYNEKOLOGII“

14:00   Léčba pudendální neuralgie – klinické zkušenosti
 prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
14:30   Fyzioterapie u pudendální neuralgie
 Mgr. Ida Hurtíková (VFN Praha)
14:50   Následky poranění pánevního dna pohledem urogynekologa
 doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. (LF a FN Plzeň)
15:10   Analýza výsledků nejnovějších studií o vlivu pohybové aktivity na dysfunkci močových cest
 doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, Ph.D. (UPJS Košice)
15:30   Hyperaktivní močový měchýř a možnosti kinezioterapie
 PhDr. Romana Holaňová (Sanatoria Klimkovice)
15:50   Diskuze

16:10–16:40   COFFEE BREAK AND CAKE II.4. BLOK PŘEDNÁŠEK - „FYZIOTERAPIE V GYNEKOLOGII VE SPOLUPRÁCI S PSYCHOLOGY A PSYCHIATRY“

16:40   Slovo pacientky:  Klinický příběh ženy po vaginálním porodu s poraněním hráze
 Mgr. Julie Růžičková (Praha)
16:55   Porodní zážitek pohledem somatického prožívání Somatic Experiencing® P. Levine
 Mgr. Radka Tomášková (Olomouc)
17:15   Kvalita života a psychika žen s porodním poraněním.
 MUDr. Antonín Šebela, Ph.D. (NÚDZ Praha)
17:35   Pomoc psychologa pro ženy po porodu – jaké ženy to jsou a co je trápí?
 Mgr. Petra Bučková (FN Brno)
17:55   Diskuze a závěrečné slovo s viceprezidentkou UNIFY ČR Šárkou Smejkalovou

Ukončení konference