Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.


ID vzdělávací akce:

114145

Název vzdělávací akce:

Women’s Health Physiotherapy 2023

Počet přidělených kreditů:

6


Certifikáty

Kredity získané za aktivní i pasivní účast budou členům ČLK připsány na jejich členské účty ve Vzdělávacího portálu ČLK.
Certifikáty budou účastníkům rozeslány e-mailem po skončení konference.Garance České komory porodních asistentek

Vzdělávací akci byla udělena odborná záštita profesní organizace pod registračním číslem 34/2023.


ckpa-kokarda-garance.jpg


UNIFY ČR

Bylo uděleno souhlasné stanovisko k zařazení akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR.
Konferenci WHP bylo přiděleno číslo 23/398 a přísluší jí počet 4 kreditní body /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

Meet your mentor Day bylo přiděleno číslo 23/399 a přísluší jí počet 2 kreditní body /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

UNIPA

Vzdělávací akci byla udělena odborná garance profesní organizace pod registračním číslem UNIPA‑2023‑90.


kokardy-90.png