Konference již proběhla.

Vážení a milí,


dovolte nám pozvat vás na první ročník odborné, mezinárodní multioborové Konference „Women’s Health Physiotherapy 2023“, kterou pro vás pořádáme v Brně.


Multioborová spolupráce je termín, který stále více prostupuje českým zdravotnictvím, a my jsme za to velice rádi. Vnímáme, a především v praxi se ukazuje a potvrzuje, že gynekologie, porodnictví a fyzioterapie jsou oblasti, které spolu ladí, a které se v rámci ženského zdraví výrazně propojují. Interakce a užší spolupráce těchto oborů je proto tématem, kterému je třeba věnovat pozornost. Naším společným cílem je komplexní ženské zdraví, na které chceme nahlížet diagnosticky, ale také terapeuticky. Díky tomu můžeme přispívat k funkčnímu a komplexnímu přístupu v péči o ženu a její zdraví.


Pojďme se vzájemně a odborně více poznat, rozvíjet se a diskutovat nad možnostmi zlepšení poskytované péče o ženy v gynekologii a porodnictví.


K aktivní účasti jsme přizvali významné, kompetentní odborníky a profesionály ve svých oborech. Poslechnete si tak úhel pohledu od perinatologů, onkogynekologů, urogynekologů, ortopedů a fyzioterapeutů specializující se na gynekologii a porodnictví. Těší nás také aktivní účast psychiatra a klinické psycholožky.


Den před konáním konference „Women’s Health Physiotherapy 2023“ jsme pro vás připravili „Meet your mentor Day 2023“, kde mezi mentory najdete fyzioterapeuty, urogynekology, onkogynekology, specialisty na reprodukční medicínu, perinatology a porodní asistentku. Pojďme se učit jeden od druhého. Umožňujeme vám předávání znalostí mezi mentorem a menteem ku prospěchu zkvalitnění vaší diagnostiky a terapie s pacientkami. V průběhu mentoringu získáte podporu a informace o možnostech řešení daného problému, které vycházejí z pracovních zkušeností mentora.


Jste fyzioterapeut(ka) pracující se ženami s uro-, onko- a gynekologickými onemocněními, s těhotnými nebo ženami po porodu? Máte již zkušenosti s péčí o tyto ženy nebo teprve začínáte a chcete se blíže seznámit s danou problematikou? Máte otázky ze své praxe a nemáte je s kým zkonzultovat? Chcete se rozvíjet, projevujete zájem o rady?


Jste lékař(ka) a hledáte vysvětlení, co se skrývá za záhadnými bolestmi v břiše a pánvi u ženy v těhotenství, po porodu či v jiném životním období? Zajímá vás, jak fyzioterapie dokáže pomoci urogynekologickým pacientkám? Chcete poznat, co se odehrává v souvislostech v páteři, v pánvi a kyčlích při porodu? Nebo jste jen zvědaví, jak fyzioterapie v gynekologii a porodnictví vypadá a kam směřuje?


Jste porodní asistentka, která se chce rozvíjet a hlouběji propojovat svoji práci s fyzioterapeuty? Chcete vědět, jaké jsou možnosti fyzioterapie v přístupu k péči o těhotnou ženu a ženu po porodu? Fyzioterapie a porodní asistence jsou obory, které společnými silami mohou dosáhnout úžasných výsledků v péči o ženu.


Jste psycholog a zajímá vás, jak dále můžete ženě pomoci? Jak propojit a hojit psychické a somatické prožívání u ženy?


Právě pro vás všechny, pro fyzioterapeuty, lékaře, porodní asistentky a psychology je určena konference „Women’s Health Physiotherapy 2023“. Pro fyzioterapeuty je jako bonus vytvořen „Meet your mentor Day 2023“.


Konferencí Vás provedou Mgr. Marika Bajerová, doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., kteří vnesou do diskuze pohled za svou odbornost.


Konferenci byla udělena odborná záštita děkana Masarykovy Univerzity v Brně prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., dále Gynekologicko-porodnické kliniky a Rehabilitačního oddělení FN Brno a Národního ústavu duševního zdraví.


Za organizaci Vás co nejsrdečněji zve Marika Bajerová.


logo-rgb__txt-barva.jpg


Konference se koná pod záštitou


Gynekologicko-porodnické kliniky

a Rehabilitačního oddělení Fakultní nemocnice v Brně


f45a14dccacd4ea18ecee3b692da4522.png fn-brno-lh-male.jpg


děkana Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D.


med-lg-eng-cmyk.png


Národního ústavu duševního zdraví


    image001.png
logo-rgb-03.jpg